Knowledge hub
Blogs
26 jul. 2022

Architectuur & Bedrijven in SAFe: Bedrijven hebben strategie & financiering nodig om in leven te blijven, ditzelfde geldt voor Architectuur

Organisaties runnen bedrijven, bedrijven leveren waarde aan cliënten, cliënten en ‘gebruikers’. We hebben de neiging om alle aandacht te besteden aan de business kant (hieronder te verstaan: nieuwe functionaliteiten, klantwaarde & nieuwe features) Dit deel wordt bijna nooit vergeten, in tegendeel tot architectuur en technische deel van het bedrijf. Beiden hebben dezelfde aandacht en investeringen nodig.

Als we het hebben over hardware en softwareontwikkeling, spelen architectuur en technische activiteiten een zeer belangrijke rol. In veel organisaties wordt dit meestal vergeten, of wordt het niet gezien als onderdeel van de 'business'. Waarde kan een andere betekenis hebben, afhankelijk van de organisatie, het team en de business. Maar de waarheid is, waarde is wat jouw klant wil of nodig heeft. Als we denken aan softwareontwikkeling, bijvoorbeeld, betekent ‘waarde’ een nieuwe werkende functionaliteit of bruikbaarheid. Daarnaast kan de waarde ook zitten in het bewijzen van een business hypothese die gezamenlijk - klant, product management, product owner, etc - naar boven komt tijdens het prioriteren in een backlog. Architectuur, componenten, integratie, deployment: allemaal elementen die de business priorisering ondersteunen. Echter, ze worden vaak vergeten.

Wat zegt SAFe over architectuur?

De literatuur beschrijft traditionele architectuur als "fundamentele concepten of eigenschappen van een systeem in zijn omgeving belichaamd in zijn elementen, relaties, en in de principes van zijn ontwerp en evolutie " (ISO/IEC/IEEE). SAFe heeft een bredere definitie en definieert Agile architectuur als een reeks van waarden en praktijken die de actieve evolutie van het ontwerp en de architectuur van een systeem ondersteunen terwijl nieuwe systeemmogelijkheden worden geïmplementeerd. Het brengt een aantal kenmerken met zich mee, zoals de noodzaak om systemen in de loop van de tijd door te ontwikkelen en tegelijkertijd de behoeften van de huidige gebruikers te ondersteunen, ervoor te zorgen dat systemen altijd werken, de continue stroom van waarde te ondersteunen en een evenwicht te vinden tussen intentionele architectuur en emergent ontwerp.

Systeem Architect is ook eigenaar van de Programma (ART) backlog

In een Scrum Team hebben we een Product Owner. De Product Owner is de eigenaar van de product backlog en verantwoordelijk voor het prioriteren van al het werk dat gedaan moet worden. Product Owners hebben vaak geen technische achtergrond - en theoretisch hoeven ze die ook niet te hebben - wat leidt tot een gebrek aan aandacht voor de technische kant van het product of de oplossing. In dit geval is een optie om het team de bevoegdheid te geven en te vertrouwen op de ontwikkelaars om elke grote technische verandering of implementatie die moet gebeuren om de business te ondersteunen, te identificeren en te beoordelen. In een Agile Release Train in SAFe, hebben we een Product Manager (PM), die optreedt als de ART Product Owner voor backlog items - 'business features' - gerelateerd aan de business. PM is verantwoordelijk voor features, nieuwe functionaliteiten, alles wat direct waarde brengt voor klanten. We hebben echter ook een System Architect. De System Architect treedt ook op als Product Owner voor de ART, en is verantwoordelijk voor het bouwen van de architecturale runway en het prioriteren van technische en architecturale backlog items, ook bekend als Enablers.

Stop met het stereotyperen van uw architecten

Een vooroordeel over architecten is dat ze te technisch zijn, niet direct in contact staan met de business of deze begrijpen. Dit vooroordeel, in combinatie met de toch al veelal bestaande kloof in bedrijven tussen de business (en de business mensen) en de architectuur/techniek (en de technische mensen), creëert een onterechte en onnodige scheidslijn. SAFe verhelpt deze kloof, bouwt de brug tussen business en architectuur door architecten - en in dit geval specifiek de Systeem Architect - door mensen te plaatsen die direct bijdragen en samenwerken met business mensen. Architecten zijn leiders en verantwoordelijk voor het bouwen van de Agile Release Train backlog. Deze visie wordt ook vertaald in Enablers die de Program Backlog samenstellen (samen met Features vanuit de Product Manager).

Architecten hebben een sterk vermogen in systeem denken, en later in het artikel benaderen we hoe architecten kunnen helpen met hun systeemdenken.

Safe architectural runway

Denk aan de 'SAFe architectural runway' als een echte landingsbaan of snelweg, die gepland en gebouwd moet worden om de business er doorheen te laten gaan. Als architecten niets weten over de business en wat er daarna gepland staat, kan deze landingsbaan niet goed gebouwd worden. Als de 'business' niet genoeg aandacht en ruimte geeft aan technische en architectonische activiteiten, dan zal het niet vol te houden zijn. Deze twee kanten van de medaille moeten samenwerken en tot slot moeten prioriteiten goed worden ingeschat. Samenwerking tussen Product Management en System Architect van een Agile Release Train moet er zijn, evenals transparantie, afstemming en vertrouwen, zodat de balans tussen nieuwe features - die de meeste waarde opleveren voor klanten - en nieuwe enablers - die de hele business ondersteunen - wordt overwogen en goed wordt gedaan.

Business heeft strategie nodig, architectuur heeft die ook nodig.
Business heeft financiering nodig om in leven te blijven, architectuur heeft het ook nodig.

Architecten zijn hoofdrolspelers in het Agile ecosysteem

Bovendien hebben architecten een sterk vermogen in systeem denken. Zij ontwerpen de architectuur. Ze hebben een mindset van begrijpen hoe componenten met elkaar integreren en wat de beste manier is om deze te ontwerpen. Teams zijn componenten, onderdeel van een groter component genaamd Agile Release Train (ART). Hoe teams op elkaar inwerken is de sleutel om te begrijpen en te optimaliseren hoe uw ART waarde levert. Doorlooptijd, time to market, afhankelijkheden. Dat alles is direct gerelateerd aan een goedontworpen en goed functionerende Agile Release Train. De ART is ook een deel van een systeem dat wordt vertegenwoordigd door de organisatie, en het is enorm belangrijk om dit component goed te ontwerpen om het losjes gekoppeld te hebben met andere componenten. Het onboarden van architecten in een waardestroom workshop – de eerste stap naar het beoordelen van hoe de organisatie is gestructureerd, waar de waarde stroomt en welke systemen en teams zijn betrokken - brengt veel waarde. Architecten geven een expressieve samenwerking bij het identificeren van uw waardestroom.

Meer dan techneuten zijn architecten de sleutel tot een SAFe transformatie. Vanaf het begin - door te helpen bij het ontwerpen van de ART - overgaand tot het identificeren van architecturale en technische activiteiten die de business ondersteunen, optreden op portfolio niveau met een strategische visie, en de teams te helpen bij de uitvoering.

SAFe heeft een specifieke opleiding voor architecten - SAFe for Architects - om op te leiden en uit te leggen hoe architecten zich positioneren in een SAFe organisatie, hetzij als teamleden architecten, Systeem Architecten, Oplossing Architecten of Enterprise Architecten. Deze opleiding wordt gegeven in het Engels.

Auteur artikel: Raul Barth, Trainer bij Gladwell Academy.

Trainingskalender SAFe for Architects

Programma's
Filter 3 resultaten
Locatie
Taal
Aanwezigheid
13 nov.

SAFe for Architects (ARCH) - Virtual

€ 2.695
Virtual training - each day 9:00 - 17:00 CET
Scaled Agile
English
Virtual Course EU
Virtual training - each day 9:00 - 17:00 CET
€ 2.695
English
Virtual Course EU
Show more
29 jan.

SAFe for Architects (ARCH) - Virtual

€ 2.695
Virtual Training - each day from 09:00 - 17:00 CET
Scaled Agile
English
Virtual Course EU
Virtual Training - each day from 09:00 - 17:00 CET
€ 2.695
English
Virtual Course EU
Show more
24 jun.

SAFe for Architects (ARCH) - Virtual

€ 2.695
Virtual Training - each day from 09:00 - 17:00 CEST
Scaled Agile
English
Virtual Course EU
Virtual Training - each day from 09:00 - 17:00 CEST
€ 2.695
English
Virtual Course EU
Show more
Geschreven door Gladwell Academy, We write our own content when trainers and partnering experts don't!