Knowledge hub
Blogs
1 dec. 2021

De taken van een Product Owner (PO)

De Product owner is een value optimizer die de behoeften van de klant omzet in waarde. In Scrum creëer je aan het einde van elke sprint waarde door het opleveren van een vernieuwd product, het increment. Naast deze rol zijn er nog twee andere rollen binnen Scrum; de Scrum master en het Development team. We vertelden eerder over de verschillen in de rol van een Scrum master versus Product Owner. In deze blog vertellen we over de taken van een Product Owner. Het hebben van een kwalitatief sterk persoon in deze rol is cruciaal voor het opleveren van een waardevol product aan de klant.

Taken van een Product Owner

Een Product owner heeft een veelzijdig taken pakket, zowel gericht op het eigen development team als de bredere organisatie. De kerntaken van deze persoon is:

  • Het vormen van een visie voor het product waar het team aan werkt
  • Besluitvorming over relevantie van de werkitems en ‘nee’ zeggen tegen stakeholders
  • Het prioriteren van alle wensen en vragen van stakeholder en klanten

Zonder visie geen waardevol product

Voor het team van start kan met het ontwikkelwerk heb je een visie nodig. Deze visie ontstaat vanuit de klantwens, uit gesprekken met stakeholders en/of klanten. Een Product owner haalt informatie op binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt van de Product owner dat deze een sterk netwerk heeft waar waardevolle informatie opgehaald wordt.

Op het moment de Product owner voldoende input heeft wordt een visie gecreëerd op het te leveren product. De sprints zijn de leidraad voor het uitzetten van de eerste lijnen tot ontwikkeling. De sprint is een forecast, oftewel een korte termijn planning van het product. De planning ontstaat uit de werkitems die een Product owner representeert op de product backlog (de werklijst).

Om het proces ongecompliceerd en gestroomlijnd te houden is er per product, één product owner, met één backlog. Deze backlog is ten alle tijden inzichtelijk voor het team. Dit zorgt voor transparantie over zowel de gezamenlijke visie als het werkproces en stappen van het team.

Maken van lastige afwegingen

Binnen complexe organisaties vallen heel wat keuzen te maken. Zoals welke werkitems we eerst op pakken? Welke leveren op dit moment het meeste waarde op? Wat doen we daarna? Welke team kan deze het beste oppakken? Sluit de vraag van een stakeholder aan bij mijn visie? Mandaat van de product owner is hierbij cruciaal, zonder kan hij geen beslissingen maken en zal het team lijden onder een gebrek aan inhoudelijke sturing.

Naar aanleiding van de visie zal hij bij de stakeholders aangeven wat er wel en niet opgepakt wordt door het team. Dit vraagt om sterke besluitvaardigheid en communicatie vaardigheden, belangrijke taken van een Product owner. Zo is het een constante afweging wie op welk moment in welke vorm op de hoogte gehouden wordt van de vooruitgangen binnen het team.

Continue prioriteren

De Product owner is hoofdverantwoordelijke voor de product backlog. Het ten alle tijden updaten en bijhouden van deze

Samen staan we sterk

De Product owner mag het werk aan de product backlog delegeren, wel blijft deze persoon eindverantwoordelijk. Een Scrum master coacht de Product owner in dit proces. In deze blog, lees je over de taken van een Scrum master. Tevens zorgt de Scrum master dat het team niet gestoord wordt door de Product owner of stakeholders om zo focus te houden uitvoering van het werk.

Stakeholders die een item op de product backlog willen veranderen moeten dit via de Product owner laten gaan, deze kan vervolgens de prioriteiten aanpassen waar nodig. Een goede en efficiënte samenwerking tussen Product owner, Scrum master en het ontwikkel team is hierin cruciaal.

In totaal dus een heel divers pakket aan taken en verantwoordelijkheden.Deze persoon heeft dus grote invloed om het inhoudelijke werk van het ontwikkel team. Wil je verder leren en lezen, pak de Scrum Guide erbij

Een goede product owner is cruciaal voor het opleveren van een waardevol product aan de klant
Geschreven door Gladwell Academy, We write our own content when trainers and partnering experts don't!