Knowledge hub
Blogs
30 nov. 2022

Wat is een Agile Coach?

Wat is een Agile Coach eigenlijk en welke werkzaamheden voert diegene dan uit? Waarom is zo’n rol nodig in organisaties? Kortgezegd: in de 21ste eeuw hebben we de uitdaging om productiviteit van kenniswerkers te vergroten. Meer werken aan vergroten van bewustzijn dan werken aan verbeteren van productielijn. Hoe kan je iemands bewustzijn vergroten, laat staan het collectieve bewustzijn van een team, afdeling, organisatie? Dat doet een coach. En wat als een organisatie nogal stijf en onveranderbaar lijkt maar wel heel graag meer aanpassingsvermogen zou willen kweken? Het Agile gedachtegoed biedt handvatten.

Wat is een Agile Coach?

Een Agile coach vergroot het bewustzijn en aanpassingsvermogen van individu, team en/of organisatie. Een Agile coach geeft een boost en versnelt ontwikkeling. Nuttig om Agile werken versneld op te starten, de gewonnen veranderkracht te behouden of deze uit te bouwen.

Wat betekent Agile werken

Agile werken is een organisatie kwaliteit: in staat zijn om snel en gemakkelijk te bewegen. In hoeverre kan de organisatie zich aanpassen aan een veranderende, complexe omgeving? Agile werken is ook een houding: een no-nonsense focus op resultaten halen en daarbij onnodige regeltjes schrappen. Agile is geen doel op zich. Het is een middel om te overleven. Organisaties, vooral de grote logge, investeren in digitalisering en verandering van het business model. Dit op de schop gaan van de organisatie heeft gevolgen voor werkwijzen, werkcultuur, en organisatie structuur.

Leuk om te weten: Agile zou eigenlijk “Adaptiveness” heten. Oftewel, aanpassingsvermogen. Deze naam zou echter onevenredig veel voordeel bieden aan één consultant van de 17 die het Agile Manifesto opstelde.

Lean Agile Coach

Een coach biedt het buitenstaander perspectief. Soms spreken we zelfs van Lean Agile coach. In dat geval richt de coach zich ook op de procesketen van waarde levering: business units betrokken bij de estafette race van concept tot cash. De coach doet dit door indirecte invloed uit te oefenen. Bewustwording, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden van individuen, teams, de organisatie.

Aan de slag als Agile coach

Steeds vaker vragen organisaties uit het bedrijfsleven en bij de overheid om hulp. Zij willen graag goed starten en het Agile gedachtegoed juist hanteren.

 • Managers vragen zich af hoe zij de voordelen van Agile werken verkrijgen.
 • Business analisten, applicatie beheerders, specialisten hebben vraagtekens. Is Agile het nieuwe kunstje voordat ik gewoon mijn werk kan doen?
 • Reeds Scrummende teams willen graag hulp om de nieuwe aanpak uit te dragen. Zij zijn enthousiast geworden, maar de status quo maakt het hun moeilijk.

Alleen al het woord ‘Agile’ brengt heel wat te weeg!

Download the Agile Coach whitepaper

Meer weten over de rol van een Agile Coach? Download de Agile Coach: Cruciaal in transformaties whitepaper.

Wat doet een Agile coach?

Hoe tovert de Agile coach voordelen van agile werken tevoorschijn, klinkende resultaten? Dat doet de Agile coach door de waardes, principes en aanpak scherp te spiegelen en de uitvoer door indirecte invloed te bewaken. Het principe van vreemde ogen dwingen. Stelregel: verandering voelt niet lekker. Ons menselijk brein zoekt herhaling in patronen en Agile is het vermogen om aan te passen, blijvend te kunnen veranderen. De Agile coach dwingt dit discomfort en stuwt zo snellere verandering.

Leuk om te weten: Craig Larman, grondlegger Large Scale Scrum zei: “in 95% van de gevallen is er sprake van nep verandering en nep Scrum”. Hoe oncomfortabel voel jij je, en wat doe je eraan om dit te verbeteren en nieuwe oncomfortabiliteit op te zoeken?

Voorbeeld 1

In zo’n 65% van de gevallen dat organisaties starten met het Agile gedachtegoed starten zij met Scrum. Het lijkt zo simpel, maar het is disruptief voor bestaande werkstructuren. Ga maar na of dit bij jouw Scrum initiatief geldt…en begrijp je waarom (niet?):

 • Er is één werklijst voor al het werk van alle 3-9 teamleden.
 • Er is één persoon uit de business die aangeeft wat de prioriteiten zijn.
 • Alleen het ontwikkelteam is verantwoordelijk voor een sluitende werkaanpak.
 • Het ontwikkelteam van specialisten wordt gefaciliteerd in hun werkproces.
 • Iedere maand of korter levert het Scrumteam een bruikbaar product deel op.
 • Het Scrumteam verbeterd zichzelf en de organisatie eromheen continue.

Voorbeeld 2

Doorstart naar Agile op schaal. Grote organisaties maken producten en/of leveren diensten waarbij meer dan één Agile team betrokken is. Na het kickstarten van Agile op teamniveau
komen de volgende uitdagingen:

 • Onderlinge teamsamenwerking en het opzetten van één gedeelde prioriteitenlijst.
 • Het meekrijgen van management, samenwerking over de gehele waardeketen en het opzetten van portfolio management.
 • De organisatiestructuren laten meebewegen zoals HR, budgetteren, leiderschap, etc.

De Agile Coach kent dit traject en helpt de organisatie telkens een stap verder. Iedere fase kent z’n eigen uitdagingen. Een Go Agile beslissing vormt telkens de afbakening van ‘goed genoeg, en nu verder’. Het blijft een continue leer- en veranderproces aangezien het bij Agile draait om het aanpassingsvermogen van de organisatie. Het Barbapappa gehalte.

Voorbeeld 3

Verbeteringen vinden is gemakkelijk wanneer organisaties net starten met Agile werken. Nieuwe processen, werkwijzen en zelforganisatie worden zo geïntroduceerd. Wanneer de Agile routines zijn ingeslepen kunnen teams zelf uitdagingen het hoofd bieden. Op een gegeven moment blijkt er echter een nieuwe status quo te ontstaan. Het wordt moeilijker om verbeteringen te vinden. Op dat moment worden routines gewoontes. Teams lopen het risico af te glijden in verveling. Dit wordt de responsiveness paradox genoemd.

De Agile Coach breekt deze vicieuze cirkel door telkens iets disruptiefs te introduceren. Teams blijven zo continue scherp. Een aantal ideeën voor deze ‘bommetjes’ zijn:

 • Stel een verandering in routine voor: meeting tijd, werkvorm, locatie.
 • Verander de regels van het spel een beetje: behalen van doelen i.p.v. volmaken van uren; zet de Daily Stand-up in om plezier te creëren; introduceer het vragenuurtje voor eindklanten.
 • Continue disruptie: daag het team uit om een verander routine aan te gaan en zichzelf nooit te comfortabel te laten voelen. Op jacht naar verbeteringen.

Is de Scrum Master een Junior Agile Coach?

Hopelijk heb je nu meer inzicht in wat de Agile Coach is en doet. Een scherpe vraag is echter: waarom überhaubt de Agile coach? Is al dit werk niet precies wat de Scrum Master doet?

De Scrum Guide geeft een duidelijke beschrijving van de taken van de Scrum Master:

 • Verleent service aan de Product Owner
 • Ondersteunt het Ontwikkelteam
 • Helpt de gehele organisatie

Het fijne aan deze scherpe vraag is dat de discussie zich focust op hoe facilitering van individuen, teams en/of organisatie het best kan worden vormgegeven. Vaak zijn organisaties zich niet of veel te weinig bewust van de kracht van facilitatie. Uit onderzoek blijkt dat een team van specialisten mét facilitator veel meer waarde levert. In de praktijk hanteren organisaties de Scrum Masters rol slechts 50% van hun werktijd met de illusie dat er daardoor meer geproduceerd wordt. Wat de Agile Coach kan bieden is een onafhankelijk outside-in perspectief. Op het scherpst van de snede. Een consultant gaf de tip: Zó eerlijk zijn tegen de organisatie dat je echte verandering bewerkstelligt, en daarbij zorgen dat je net niet ontslagen wordt!

Wie de faciliterende rol ook oppakt. Inside-out (Scrum Master) of outside-in (Agile Coach). Een zeer belangrijke rol bij het aanjagen van verandering en verbetering blijft het!

Opkomende Agile Coach trainingen

Programma's
Filter 0 resultaten
Locatie
Taal
Aanwezigheid
Geen resulaten gevonden, wis filters om alle resultaten te tonen
Geschreven door Gladwell Academy, We write our own content when trainers and partnering experts don't!