Knowledge hub
Q&A

Question

Wat is een Epic binnen SAFe?

Answer

Een Epic is een veranderopgave van significante omvang. Het is de grootste orde grootte werk die we kennen in SAFe en is doorgaans groot genoeg om voor een heel team meer dan één Program Increment aan werk te geven. Vanwege het karakter van een epic vindt de besluitvorming vaak plaats op een centraal niveau in de organisatie. Om goede besluitvorming te kunnen ondersteunen werken voor dit soort grote ideëén dan ook een epic value statement en een lean business case uit. Vervolgens wordt een minimum value product bepaald de haalbaarheid van de epic te toetsen. Dit wordt gevat in een (aantal) features voor de betreffende Agile Release Trains.
Geschreven door Alexander Wierstra, Senior Agile coach, SAFe Program Consultant (SPC) en RTE bij Gladwell Academy.