Knowledge hub
Blogs
27 jul. 2023

Optimalisatie van Flow in SAFe 6.0: Rol van RTE & Scrum Master

Tegenwoordig streven bedrijven naar waardecreatie waarbij de rol van RTE en Scrum Master is geëvolueerd naar 'Flow-optimalisatoren'.

In een wereld waar bedrijven streven naar maximale efficiëntie en waardecreatie, zijn de rollen van Scrum Masters en Release Train Engineers geëvolueerd naar die van 'Flow-optimalisatoren' - optimalisatie van Flow in SAFe 6.0. Waar Product Owners en Product Management bekend staan als 'waardevergroters', hebben deze agile-professionals de cruciale taak om de stroming van werk te optimaliseren en teams naar succes te leiden.

Met de opkomst van het nieuwe SAFe 6.0 heeft de rol van de Scrum Master een opvallende verandering doorgemaakt en een bredere scope gekregen als een veelzijdige 'Team Coach' (Lees ook: 10 tips voor het ontwikkelen van je Team Coach skills). In deze rol worden ze geconfronteerd met een uitdaging van groot belang: het bevorderen van transparantie onder teamleden. Transparantie, een kernwaarde binnen SAFe en een essentiële pijler van Scrum, vormt de basis voor effectieve samenwerking en continue verbetering.

De rol van Team Coach gaat verder dan enkel bekend zijn met Scrum; zij worden verwacht een diep begrip te hebben van empathie en praktijken, zoals SAFe, Kanban, XP, Flow en nog veel meer. Als ware experts begeleiden zij teams om te excelleren in hun werkprocessen en prestaties naar een hoger niveau te tillen.

Binnen deze verantwoordelijke rol zijn er meerdere cruciale taken die op het bord van de Team Coach liggen:

 • Het verbeteren van team- en ART-prestaties
 • Het bouwen van hoog presterende teams
 • Het verbeteren van Flow
 • Het faciliteren van PI-planning
 • Het ondersteunen van iteratie-uitvoering

RTE Summit 2023

Voor RTE's, door RTE's: RTE Summit 2023 is jouw evenement! Het is een gelegenheid om in contact te komen met mede-RTE-professionals, waardevolle inzichten te verkrijgen en voorop te blijven als RTE. Bezoek de website voor meer informatie.

In SAFe 6.0 fungeert de Scrum Master/Team Coach niet alleen als een facilitator voor het team, maar ook als een katalysator voor verandering en continue verbetering. Door het opzetten van een team-Kanban-bord neemt de Team Coach een centrale positie in om de flow van waarde binnen het team te visualiseren, te begrijpen en te meten. Kennis van flow-metrics is essentieel om dit uit te voeren:

 • Flow-distributie (verhouding van taken per type in een systeem)
 • Flow-snelheid (aantal voltooide taken in een bepaalde tijdsperiode)
 • Flow-tijd (verstreken tijd van begin tot voltooiing voor een gegeven taak)
 • Flow-belasting (aantal taken dat momenteel in uitvoering is)
 • Flow-efficiëntie (verhouding van de totale tijd besteed aan waarde toevoegende werkzaamheden gedeeld door de totale flow-tijd)
 • Flow-voorspelbaarheid (hoe consistent het team in staat is om aan toezeggingen te voldoen

De RTE Summit 2023 biedt RTE's een gelegenheid om in contact te komen met andere RTE-professionals, waardevolle inzichten op te doen en voorop te blijven lopen in hun vakgebied. Klik hier voor meer informatie over RTE Summit 2023.

Geschreven door Raul Barth, Agile Coach | Scrum Master | SAFe trainer