Wet Politiegegevens (Wpg)

Data, Security & Privacy
training
De Wpg wetgeving biedt duidelijke richtlijnen voor het verwerken en beheren van persoonsgegevens die relevant zijn voor de politietaak. Met deze training krijg je de tools en interne controles om volledig voorbereid te zijn op een Wpg-audit.
Slagingspercentage
87%
Deelnemersbeoordeling

Weet u niet zeker of deze training bij u past?

Onze training advisieur helpt je graag verder.

Met de toenemende digitalisering en noodzaak voor data privacy, is de Wet politiegegevens enorm relevant. Hoe kunnen overheidsinstanties zo goed mogelijk hun taken vervullen, en tegelijkertijd zich ervan vergewissen de privacy van ieder te waarborgen.

De Wet politiegegevens (Wpg) bestaat om duidelijke richtlijnen te bieden over hoe om te gaan met persoonsgegevens die in het kader van de politietaak moeten worden verwerkt.
Het doel van de opleiding is om inhoudelijke kennis over de Wet politiegegevens (Wpg) op te doen, hoe deze van invloed is op een organisatie en welke checks intern gedaan kunnen worden om goed voorbereid te zijn bij een audit. Deze opleiding is daarom met name gericht op organisaties waar boaโ€™s werkzaam zijn. Zowel in de Publieke Sector, maar is eveneens zeer relevant voor organisaties en bedrijven die nauw samenwerken met de Publieke Sector.

In de opleiding komen tal van actuele vraagstukken aan bod die getoetst moeten kunnen worden aan de Wpg. Inzicht in de relevantie van de Wpg en hoe het invloed heeft op de organisatie is daarom ook het startpunt van de training. Het uiteindelijke doel is garant te staan dat de kennis bestaat om interne checks binnen de organisatie zelf uit te kunnen voeren. Om als volwaardig adviseur en sparring partner binnen de organisatie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van persoonsgegevens en de organisatie op de Wpg-audit voor te bereiden. De Opleiding Wpg is specifiek ontwikkeld voor teamleiders, privacy adviseurs en functionarissen van organisaties die Boaโ€™s in dienst hebben en te maken krijgen met de Wpg audit.

Aankomende WPG trainingen

Programma's
Filter 0 resultaten
Locatie
Taal
Aanwezigheid
Geen resulaten gevonden, wis filters om alle resultaten te tonen